Certifikat til bomlifte

IPAF uddannelsen omfatter nedenstående emner. Husk på at disse punkter alle er absolut nødvendige for din sikkerhed og en effektiv brug af de mobile hæveplatforme.

Indledning

Udstyr, oversigt over PAL card og teoriprøve før kursus.

MEWP/MCWP-kategorier

Forskellige typer af MEWP/MCWP og beskrivelse af disse og andre tilgængelige kurser.

Konstruktionsmæssige dele

Valg af stabilisering, nivellering, optioner for chassismotor, drejeskive, bom/sakseanordning og MEWP.

Priser

1 Kategori 1758,75 kr. 
​2 Kategorier 2542,25 kr.

Forordninger

ISO18878, European, HASWA, PUWER, LOLER, MHSW, WAHR & RIDDOR, BS7981.

Inspektioner/udlevering før brug

Indgående undersøgelser, instruktion, inspektion før brug, bestemmelse af sikkerhedspunkter og kontroller, defekter og nødnedstigning.

Sikre arbejdsmetoder og farer

Kørsel til arbejdsstedet, positionering/terræn, sikkerhedsbelastning, vejrforhold, farer i forbindelse med elektricitet, erklæring for sele, forholdsregler og parkering.

Teoriprøve

Individuel skriftlig prøve med forklaring af krav til beståelse. Hvis ikke prøven bestås, skal kurset tages om en anden dag. Instruktørerne kan vælge enten at anvende operatørteoriprøve A eller operatørteoriprøve B.

Praktisk uddannelse

 • Introduktion til den konkrete maskine – eftersyn af og instruktion i MEWP/MCWP.
 • Hovedkomponenter – Identifikation af de enkelte komponenter og deres funktioner.
 • Kontroller og inspektion før brug – Udfør alle krævede kontroller/inspektioner ved følgende: dæk, hovedramme, drejeskive, væskeniveauer, slanger, el ledninger, bomme, kurv, bremser, styretøj, lygter, vandring, styreanordninger (nedre/øvre), stifter/låsebolte og mærkater samt yderligere punkter fra maskinens driftsvejledning.
 • Start/standsning af maskinen – korrekte procedurer for start og nedlukning.
 • Funktionskontroller før brug – Gennemgå alle maskinens funktioner og udfør hele nødsænkningsproceduren.
 • Kontroller før kørsel på offentlig vej – for eksempel: Deaktiveret kraftudtag, indtrukne bomme, indtrukne stabilisatorer, maskine i sikker tilstand, fx ingen løse genstande.
 • Planlægning af ruten – Stigninger, adgang, forhindringer foroven og underlagets beskaffenhed.
 • Tilbagelægning af ruten og manøvrering af maskinen (hvis relevant) – kontrollér at ruten er fri, modtag assistance til dirigering etc. Øv manøvrering under trange forhold og kontrollér at kørslen udføres korrekt (svingradius etc.).
 • Klargør maskinen til arbejdet – Øv klargøring, gennemgå krav til afspærringer og krav til vejen, øv opstilling af stabilisatorer og kontrollér brugen af disse.
 • Grundlæggende drift – Udfør arbejdsfunktioner over tre fjerdedele af arbejdsområdet, hvis det er praktikabelt og hold øje med alle sikkerhedsprocedurer.
 • Typiske arbejdsanvendelser – Udfør procedurer i praksis og hold øje med alle sikkerhedsprocedurer.
 • Parkering af maskinen – Kontrollér at maskinen er parkeret korrekt, at motoren er standset, at bremserne er aktiveret, at nøglerne er fjernet og at der er tilstrækkelig afstand til alle forhindringer.
 • Korrekte procedurer for genpåfyldning, diesel, LPG Batterikontroller, forholdsregler for opladning og sikkerhedsforanstaltninger.

Der tilbydes kurser for alle maskintyper og kurser som operatøren har gennemført med succes, vises på PAL Card.

Certifikat til bomlift